Goed om te weten!

Servicecontract overeenkomst

Artikel 1 Werkzaamheden

1.1 De werkzaamheden omvatten het op afroep door de Klant verzochte werkzaamheden ten behoeve
van ontstoppingswerk van het riool of rioolbuizen, storingen aan pompen en lekkages, danwel het
onderhoud aan voormelde.

1.2 De afroep van de Klant dient per e-mail, fax of telefonisch gedaan te worden aan Kornet te samen met het adres waarop de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden.

1.3 De afroep kan door de Klant 24/7 gedaan worden, inclusief de in Nederland bekende feestdagen.

1.4 Kornet verplicht zich om binnen 24uur de werkzaamheden bij de Klant te verrichten.
Artikel 2 Kosten

2.1 De kosten van het servicecontract zijn eenmalig € 60,- incl. BTW en er is geen restitutie mogelijk bij voortijdige opzegging of beëindiging van het contract.

2.2 De tariefstelling voor het verrichten van de werkzaamheden per uur zijn als volgt:
– 1e uur € 60,- per uur (incl. BTW)
– 2e uur e.v. € 50,- per uur (incl. BTW)
Deze tariefstelling geldt alleen in combinatie met dit servicecontract en zullen vervallen bij beëindiging van dit servicecontract.
Eventuele kosten voor onderdelen en materialen zijn niet in het servicecontract inbegrepen en zullen
apart in rekening worden gebracht aan de klant.
Artikel 3 Duur van het abonnement

3.1 De overeenkomst vangt aan op de datum van ondertekening.

3.2 De overeenkomst duurt minimaal één jaar en kan door de Klant vervolgens opgezegd worden
met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand.
Artikel 4 Indexatie

4.1 Het staat Kornet vast de uurlonen jaarlijks te corrigeren volgens het prijsindexcijfer.
Artikel 5 Algemene Voorwaarden

Op alle werkzaamheden en diensten van Kornet zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals in de bijlage bijgevoegd. Door middel van ondertekening van dit contract aanvaard u de Algemene Voorwaarden.

5.2 De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en indien gewenst kan een extra kopie op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden zijn ook op de website www.verstopping.nl/algemenevoorwaarden te bekijken.